× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Príbelce - 5. kolo THHL 2

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Poľný Kesov 15:08 14:59 17:08 99:99 15:08
0 2 Branč 14:88 15:17 17:88 15:45 15:17
0 3 Príbelce 14:68 15:98 15:61 16:66 15:98
0 4. Krupina A 16:84 15:86 17:68 16:13 16:84
0 5. Malý Lapáš 16:72 16:88 16:22 20:53 16:88
0 6. Tesárske Mlyňany 28:47 16:57 17:05 17:33 17:33
0 7. Litava 16:92 18:20 25:86 28:23 18:20
0 8. Imeľ 17:97 19:01 99:99 15:17 19:01
0 9. Krupina B 17:78 19:44 99:99 99:99 19:44
0 10. Trpín 24:26 25:27 99:99 20:17 25:27
0 11. Devičie 17:65 31:24 99:99 99:99 31:24
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Malý Lapáš 20:30 20:25 21:85 21:73 20:30
0 2 Krupina 20:77 19:16 23:57 20:93 20:77
0 3 Drženice 21:62 21:37 26:6 25:25 21:62
0 4. Branč 22:71 25:00 22:29 20:5 22:29
0 5. Devičie 24:92 25:06 99:99 99:99 25:06
0 6. Želovce 99:99 99:99 60:42 62:19 62:19