× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Malý Lapáš - 7. kolo THHL 2

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Poľný Kesov 13:07 12:32 19:92 19:22 13:07
0 2 Krupina A 13:81 13:66 12:92 13:26 13:26
0 3 Branč 14:08 14:17 13:27 12:91 13:27
0 4. Malý Lapáš 14:25 14:36 13:69 13:4 13:69
0 5. Imeľ N N 13:56 13:88 13:88
0 6. Príbelce 14:31 14:38 14:84 15:2 14:38
0 7. Devičie 15:30 14:27 14:83 14:43 14:83
0 8. Trpín 16:61 16:14 14:86 14:67 14:86
0 9. Dvorníky 15:06 15: 53 32:12 33:77 15:06
0 10. Lackov 15:07 14:78 25:78 28:84 15:07
0 11. Kostolný Sek 16:23 15:96 15:99 16:08 16:23
0 12. Branč B 19:46 18:45 15:58 16:62 16:62
0 13. Krupina B 15:60 16:79 99:99 99:99 16:79
0 14. Topoľčianky N N 16:61 17:28 17:28
0 15. Tesárske Mlyňany D D 18:48 18:52 18:52
0 16. Nová Baňa N N 21:44 21:91 21:91
0 17. Malý Lapáš B N N 24:43 23:87 24:43
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Branč 17:87 18:03 99:99 99:99 18:03
0 2 Dvorníky N N 18:09 17:83 18:09
0 3 Krupina 21:57 16:63 17:72 18:25 18:25
0 4. Drženice 20:04 20:48 18:37 18:11 18:37
0 5. Malý Lapáš 18:53 19:51 23:24 21:04 19:51
0 6. Nová Baňa 21:56 21:25 99:99 99:99 21:56