× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Krupina - 3. kolo THHL

Muži
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Imeľ 13:42 13:55 13:55
0 2 Poľný Kesov 13:84 13:13 13:84
0 3 Krupina A 14:07 14:21 14:21
0 4. Branč 14:63 14:43 14:63
0 5. Tesárske Mlyňany 14:77 14:47 14:77
0 6. Trnavá Hora - Jalná 15:08 15:10 15:10
0 7. Malý Lapáš 15:64 14:37 15:64
0 8. Háj 16:26 15:98 16:26
0 9. Lackov 15:35 16:43 16:43
0 10. Viničky 16:73 17:10 17:10
0 11. Litava 16:32 17:25 17:25
0 12. Turčianske Teplice 17:03 17:25 17:25
0 13. Senohrad 17:65 16:86 17:65
0 14. Devičie 17:56 17:87 17:87
0 15. Branč B 18:01 20:01 20:01
0 16. Krupina B 15:31 20:32 20:32
0 17. Príbelce 24:17 14:55 24:17
0 18. Ladzany 21:86 24:83 24:83
0 19. Trpín 27:39 27:74 27:74
0 20. Litava 28:42 25:65 28:42
0 21. Zbrojníky 16:30 29:14 29:14
0 22. Háj B 28:90 29:19 29:19
0 23. Pitelová N N N
Ženy
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Turčianske Teplice 17:74 17:57 17:74
0 2 Branč 18:05 18:27 18:27
0 3 Trnavá Hora - Jalná 17:33 18:34 18:34
0 4. Malý Lapáš 18:32 18:69 18:69
0 5. Krupina 18:91 17:30 18:91
0 6. Pitelová - Dory 18:62 18:94 18:94
0 7. Blažovce 23:88 18:75 23:88
0 8. Tesárske Mlyňany 27:21 27:08 27:21
0 9. Drženice 32:51 30:92 32:51
0 10. Turčianske Teplice B N N N