× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Lehota pod Vtáčnikom - 3. kolo SMHL

Muži
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Podhorie 13:53 13:53 13:53
0 2 Bytčica 13:97 13:81 13:97
0 3 Stupné 13:78 14:13 14:13
0 4. Zbora 14:13 13:48 14:13
0 5. Brumov B 14:18 13:75 14:18
0 6. Francova Lhota 14:19 14:01 14:19
0 7. Visolaje 14:22 13:17 14:22
0 8. Poruba 13:66 14:60 14:60
0 9. Nová Dedina 14:67 13:81 14:67
0 10. Lednické Rovne 14:57 14:97 14:97
0 11. Hoštiná 14:58 14:98 14:98
0 12. Valašské Příkazy 14:61 15:00 15:00
0 13. Tŕstie 15:02 14:38 15:02
0 14. Svinná 15:33 15:16 15:33
0 15. Brvnište 15:38 15:38 15:38
0 16. Podlužany 15:55 14:78 15:55
0 17. Krásno 15:01 15:74 15:74
0 18. Nedašova Lhota 15:18 15:83 15:83
0 19. Kanianka 15:84 15:65 15:84
0 20. Lidečko 16:05 15:26 16:05
0 21. Poruba B 16:63 15:39 16:63
0 22. Ruskovce 16:24 16:90 16:90
0 23. Hliník nad Váhom 16:01 16:93 16:93
0 24. Nosice 16:47 17:06 17:06
0 25. Ďurďové 16:55 17:06 17:06
0 26. Lehota pod Vtáčnikom 27:47 28:17 28:17
0 27. Čereňany 29:91 14:63 29:91
0 28. Ihrište D D D
0 29. Malá Bytča D D D
Ženy
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Dežerice 16:48 16:21 16:48
0 2 Nosice - žabky 16:33 16:71 16:71
0 3 Nedašova Lhota 17:40 16:83 17:40
0 4. Dulov 17:45 16:74 17:45
0 5. Ihrište 17:42 17:68 17:68
0 6. Mostište 18:15 17:77 18:15
0 7. Kvašov 20:68 20:44 20:68
0 8. Poruba 20:53 21:46 21:46
0 9. Borčany 21:46 21:90 21:90
0 10. Streženice 22:35 23:84 23:84
0 11. Kocurany 26:63 25:94 26:63