× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Ďačov - 5. kolo OHL Sabinov 2020

Muži
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Vtáčkovce 13:60 13:80 13:80
0 2 Žakovce 13:88 14:44 14:44
0 3 Uzovské Pekľany 14:68 14:41 14:68
0 4. Hermanovce 14:79 14:48 14:79
0 5. Plavnica 15:07 15:05 15:07
0 6. Ekospol 15:14 14:80 15:14
0 7. Uzovské Pekľany B 14:90 15:52 15:52
0 8. Hermanovce B 15:40 15:79 15:79
0 9. Hendrichovce 15:96 15:12 15:96
0 10. Veľký Lipník 16:05 14:76 16:05
0 11. Šindliar 15:57 16:18 16:18
0 12. Krivany 15:64 16:21 16:21
0 13. Bertotovce 15:99 16:28 16:28
0 14. Šarišské Michaľany 16:36 15:88 16:36
0 15. Žipov 16:58 15:94 16:58
0 16. Olejníkov 16:54 16:65 16:65
0 17. Sulín 16:02 16:69 16:69
0 18. Lipovce 16:95 16:05 16:95
0 19. Veľký Lipník B 17:48 17:22 17:48
0 20. Ďačov 15:10 18:86 18:86
0 21. Kojatice 16:14 19:01 19:01
0 22. Chmiňany 20:75 16:51 20:75
0 23. Vyšná Šebastová 20:80 20:66 20:80
0 24. Ďačov B 24:67 22:04 24:67
0 25. Šarišské Sokolovce N N N
0 26. Lúčka N N N
Ženy
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Šarišské Michaľany 18:09 17:63 18:09
0 2 Terňa 18:41 17:58 18:41
0 3 Brezovica 18:16 18:63 18:63
0 4. Vyšná Šebastová 18:79 17:93 18:79
0 5. Terňa dorastenky 18:98 19:04 19:04
0 6. Šindliar 18:02 19:63 19:63
0 7. Chmiňany 19:24 21:75 21:75
0 8. Hrabkov 19:16 23:39 23:39
0 9. Ďačov 29:70 25:09 29:70