× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Dedinky - 5. kolo RHLS 2020

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 13:87 14:41 15:51 14:98 14:41
0 2 Ekospol 14:30 14:68 15:15 14:64 14:68
0 3 Štôla N N 14:60 14:74 14:74
0 4. Žakovce 15:07 14:58 15:73 14:51 15:07
0 5. Bystrá N N 14:89 15:14 15:14
0 6. Hronsek 15:33 15:04 15:57 15:11 15:33
0 7. Krížová Ves 15:37 15:18 N N 15:37
0 8. Spišská Belá 15:22 15:41 N N 15:41
0 9. Spišská Nová Ves 15:63 16:11 15:79 15:62 15:79
0 10. Spišská Stará Ves 15:82 15:97 15:65 16:02 15:97
0 11. Hronec 15:97 15:33 N N 15:97
0 12. Spišský Štvrtok 16:07 15:36 16:77 16:98 16:07
0 13. Huncovce N N 16:27 15:37 16:27
0 14. Liptovská Teplá 16:05 16:49 N N 16:49
0 15. Hranovnica 18:35 18:45 16:41 16:51 16:51
0 16. Smižany N N 17:32 16:29 17:32
0 17. Plavnica 15:37 18:12 17:55 17:17 17:55
0 18. Gemerská Poloma N N 16:89 17:70 17:70
0 19. Ľubica 23:29 22:90 17:71 15:40 17:71
0 20. Drábsko N N 15:44 17:87 17:87
0 21. Plešivec 23:24 23:18 N N 23:24
0 22. Liptovská Kokava N N N N N
0 23. Ihľany N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Spišský Štvrtok 20:23 17:04 17:06 16:48 17:06
0 2 Bijacovce 17:25 17:34 N N 17:34
0 3 Žabkové ženičky 25:92 26:30 17:58 16:60 17:58
0 4. Janík Fire Team N N 19:60 19:44 19:60
0 5. Hranovnica 20:13 19:75 N N 20:13
0 6. Ľubica 20:51 19:54 19:89 20:31 20:31
0 7. Spišská Stará Ves N N 20:98 20:34 20:98
0 8. Smižany N N 21:97 21:70 21:97
0 9. Ihľany N N 22:12 21:26 22:12
0 10. Gašparovo 22:28 22:46 N N 22:46
0 11. Ľubica II 27:60 20:99 27:60 22:22 27:60
0 12. Liptovská Kokava N N 36:64 35:04 36:64