× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Veľký Lipník - 2. kolo OHL Sabinov 2020

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Hermanovce 15:47 15:71 14:28 14:30 14:30
0 2 Ďačov N N 14:60 14:68 14:68
0 3 Žakovce 14:80 14:56 14:78 14:13 14:78
0 4. Uzovské Pekľany 14:43 14:79 15:34 14:10 14:79
0 5. Plavnica 15:66 18:14 14:85 14:53 14:85
0 6. Veľký Lipník 14:96 14:55 N N 14:96
0 7. Lúčka 14:76 19:63 15:27 15:43 15:43
0 8. Žipov 15:58 14:91 16:44 15:02 15:58
0 9. Krivany 15:11 15:87 15:49 15:97 15:87
0 10. Hendrichovce 16:68 16:02 15:87 16:22 16:22
0 11. Veľký Lipník B 16:01 16:54 N N 16:54
0 12. Ekospol N N 16:84 15:98 16:84
0 13. Ihľany 17:84 17:35 18:61 17:81 17:84
0 14. Chmiňany 20:14 19:99 17:91 18:46 18:46
0 15. Kojatice N N 19:00 17:10 19:00
0 16. Sulín 24:70 25:33 15:66 19:16 19:16
0 17. Mníšek nad Popradom 22:08 22:81 N N 22:81
0 18. Šarišské Sokolovce 23:18 19:65 N N 23:18
0 19. Spišská Stará Ves N N N N N
0 20. Uzovské Pekľany B N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Šindliar 23:56 23:95 20:42 20:57 20:57
0 2 Hrabkov 21:15 21:01 20:67 22:50 21:15
0 3 Chmiňany 20:50 21:64 20:62 34:74 21:64
0 4. Brezovica 21:42 22:84 31:44 34:32 22:84
0 5. Mníšek nad Popradom N N 23:50 24:41 24:41
0 6. Spišská Stará Ves 26:96 27:04 19:10 25:06 25:06
0 7. Veľký Lipník 35:27 19:96 27:13 21:36 27:13
0 8. Chmiňany B 34:29 36:47 N N 36:47