× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Trhovište - 2. kolo Košickej hasičskej ligy

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vtáčkovce 13:65 14:95 14:25 14:62 14:62
0 2 Vtáčkovce B 17:72 16:27 14:92 15:25 15:25
0 3 Kecerovce 15:20 15:38 19:09 19:29 15:38
0 4. Beniakovce 15:30 15:74 15:70 15:02 15:70
0 5. Čižatice 16:18 16:35 17:06 17:63 16:35
0 6. Gelnica N N 16:62 16:44 16:62
0 7. Ploské B N N 15:56 17:35 17:35
0 8. Chrastné 15:76 17:83 N N 17:83
0 9. Čižatice B 17:35 17:93 16:00 17:88 17:88
0 10. Beniakovce B 17:96 17:50 15:45 21:05 17:96
0 11. Čečejovce N N 18:01 16:90 18:01
0 12. Herľany N N 19:20 17:01 19:20
0 13. Čičava N N 19:70 19:91 19:91
0 14. Kráľovce N N 21:37 18:87 21:37
0 15. Ploské A 23:92 22:94 N N 23:92
0 16. Sedliská 24:92 24:32 24:96 25:93 24:92
0 17. Vyšný Kazimír 34:19 24:36 N N 34:19
0 18. Vyšná Šebastová N N N N N
0 19. Kokšov-Bakša N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Chrastné N N 17:97 18:59 18:59
0 2 Kecerovce 19:04 20:04 18:60 18:74 18:74
0 3 Čečejovce 21:55 20:21 19:42 19:56 19:56
0 4. Čižatice 19:73 19:50 21:81 22:33 19:73
0 5. Vyšná Šebastová 19:48 20:33 23:01 19:89 20:33
0 6. Vtáčkovce 20:43 22:26 21:36 19:63 21:36
0 7. Trhovište N N N N N