× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Rozhanovce - 1. kolo Košickej hasičskej ligy

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vtáčkovce 14:09 13:91 14:11 13:98 14:09
0 2 Kecerovce 14:27 14:07 16:06 14:44 14:27
0 3 Beniakovce 14:91 14:89 N N 14:91
0 4. Horňa 14:99 16:57 15:02 14:93 15:02
0 5. Chrastné 16:14 16:56 15:06 14:85 15:06
0 6. Dlhé nad Cirochou 14:51 15:31 15:18 14:85 15:18
0 7. Gelnica 15:98 16:35 17:80 19:57 16:35
0 8. Čižatice N N 16:41 16:07 16:41
0 9. Beniakovce B 16:02 16:45 N N 16:45
0 10. Vyšná Šebastová 16:92 16:96 N N 16:96
0 11. Vtáčkovce B 16:85 17:66 31:08 30:25 17:66
0 12. Šarišské Michaľany 18:97 18:50 18:42 17:55 18:42
0 13. Ploské A N N 18:88 18:18 18:88
0 14. Čečejovce 24:81 24:76 19:31 19:14 19:31
0 15. Herľany N N 20:05 21:00 21:00
0 16. Kráľovce 21:37 19:56 29:65 18:01 21:37
0 17. Ploské B N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Šarišské Michaľany 18:97 18:50 18:42 17:55 18:42
0 2 Kecerovce 19:88 19:27 N N 19:88
0 3 Chrastné N N 19:94 18:70 19:94
0 4. Čečejovce 20:16 20:09 43:20 41:41 20:16
0 5. Čižatice 19:75 20:57 20:93 19:58 20:57
0 6. Vtáčkovce 19:25 20:82 24:39 20:08 20:82