× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Brvnište - 10. kolo SSHL

Muži
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Konská 13:811 13:477 13:811
0 2 KL AUTO Jasenové 13:291 13:901 13:901
0 3 Malá Bytča 13:526 13:904 13:904
0 4. Rudinka 13:922 13:662 13:922
0 5. Bytčica 13:821 13:980 13:980
0 6. Ďurďové 14:029 13:586 14:029
0 7. Podhorie 14:075 13:842 14:075
0 8. Mojšová Lúčka 13:717 14:149 14:149
0 9. Hoštiná 14:305 14:044 14:305
0 10. Milochov 14:388 13:824 14:388
0 11. Staškov B 14:108 14:498 14:498
0 12. Rosina 14:029 14:556 14:556
0 13. Nosice 13:887 14:625 14:625
0 14. Horný Vadičov 14:635 14:478 14:635
0 15. Turčianske Teplice 14:105 14:718 14:718
0 16. Predmier 15:290 14:513 15:290
0 17. Trnové 15:251 16:088 16:088
0 18. Brvnište 14:516 17:560 17:560
0 19. Pružina 19:096 20:845 20:845
0 20. Kamenná Poruba 22:178 21:800 22:178
0 21. Hliník nad Váhom 24:164 14:335 24:164
0 22. Hrabové 24:641 24:618 24:641
0 23. Malá Bytča B 25:107 15:318 25:107
0 24. Bytča 30:861 31:058 31:058
Ženy
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Nosice 14:853 15:169 15:169
0 2 Bytčica B 16:076 15:880 16:076
0 3 Konská 17:075 17:084 17:084
0 4. Mostište 17:179 17:081 17:179
0 5. Oščadnica 17:080 17:265 17:265
0 6. Dežerice 17:758 16:819 17:758
0 7. Dolný Hričov 17:045 17:773 17:773
0 8. Hliník nad Váhom 18:058 18:028 18:058
0 9. Zemiansky Kvašov 20:906 20:245 20:906
0 10. Kolárovice centrum 31:246 29:698 31:246
0 11. Turčianske Teplice 21:191 35:060 35:060
0 12. Dulov D D D