× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Terňa - 2. kolo VHSL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vtáčkovce 14:17 14:27 15:63 13:93 14:27
0 2 Vyšná Vôľa 14:47 14:35 14:92 14:69 14:47
0 3 Uzovské Pekľany 14:72 14:62 16:16 15:02 14:72
0 4. Terňa 16:82 16:72 14:76 14:95 14:95
0 5. Becherov 15:04 14:42 N N 15:04
0 6. Fire RacingSport 20:77 15:53 15:18 14:72 15:18
0 7. Sveržov N N 15:19 15:06 15:19
0 8. Hankovce N N 15:27 15:03 15:27
0 9. Ľubovec 14:52 15:33 19:65 19:52 15:33
0 10. Gaboltov 15:45 14:62 20:46 19:46 15:45
0 11. Hrabovec 15:49 14:84 14:92 16:02 15:49
0 12. Spišský Štvrtok 15:52 15:58 15:55 15:43 15:55
0 13. Drienov N N 15:56 15:62 15:62
0 14. Hermanovce 14:55 15:97 15:62 15:77 15:77
0 15. Raslavice 21:19 20:08 15:78 15:37 15:78
0 16. Komárov 22:25 22:12 15:12 16:32 16:32
0 17. Šarišské Michaľany 15:73 16:64 N N 16:64
0 18. Reľov 16:42 16:84 N N 16:84
0 19. Brestov 15:26 17:02 N N 17:02
0 20. Bzenov 15:92 18:24 15:62 17:17 17:17
0 21. Nemcovce 16:35 17:71 17:44 15:72 17:44
0 22. Šarišské Sokolovce 17:73 17:79 N N 17:79
0 23. Pušovce 16:49 19:52 17:92 17:17 17:92
0 24. Mokroluh 20:03 15:78 17:68 18:16 18:16
0 25. Krivany 18:37 16:09 18:92 16:76 18:92
0 26. Lipovce 17:82 19:03 N N 19:03
0 27. Bardejov 19:92 19:22 N N 19:92
0 28. Uzovské Pekľany B 22:52 21:77 N N 22:52
0 29. Lúčka N N N N N
0 30. Kecerovce N N N N N
0 31. Drienov B N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Hankovce 17:34 17:19 N N 17:34
0 2 Spišský Štvrtok 17:63 16:75 16:52 19:92 17:63
0 3 Šarišské Michaľany 17:32 17:66 21:22 18:42 17:66
0 4. Hrabovec N N 17:74 18:58 18:58
0 5. Raslavice N N 18:84 17:72 18:84
0 6. Svinia 19:16 19:47 N N 19:47
0 7. Terňa dorastenky 19:52 18:67 28:24 32:33 19:52
0 8. Gaboltov N N 19:22 19:87 19:87
0 9. Šindliar 19:84 20:13 19:37 20:15 20:15
0 10. Terňa 22:32 21:96 N N 22:32