× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Bytča - 8. kolo SSHL

Muži
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Rudinka 13:784 14:056 14:056
0 2 Bytčica 14:146 13:810 14:146
0 3 Trnové 14:174 14:391 14:391
0 4. Kamenná Poruba 14:506 14:251 14:506
0 5. Hoštiná 14:649 13:554 14:649
0 6. Hliník nad Váhom 14:245 14:734 14:734
0 7. Konská 14:775 14:826 14:826
0 8. Staškov B 15:217 14:397 15:217
0 9. Bytča 15:235 15:229 15:235
0 10. Brvnište 15:068 15:281 15:281
0 11. KL AUTO Jasenové 14:444 15:623 15:623
0 12. Predmier 15:651 14:832 15:651
0 13. Ďurďové 15:710 13:192 15:710
0 14. Malá Bytča B 13:825 15:930 15:930
0 15. Malá Bytča 14:493 15:963 15:963
0 16. Rosina 14:173 16:112 16:112
0 17. Milochov 16:779 17:254 17:254
0 18. Mojšová Lúčka 13:688 17:284 17:284
0 19. Kolarovice centrum dorast 17:344 18:130 18:130
0 20. Hrabové 19:930 19:722 19:930
0 21. Horný Vadičov 21:656 20:463 21:656
0 22. Makov 34:568 36:896 36:896
Ženy
# Družstvo LP PP Výsledný
0 1 Bytčica B 16:612 16:495 16:612
0 2 Dulov 16:964 16:444 16:964
0 3 Mostište 17:553 17:514 17:553
0 4. Hliník nad Váhom dorky 18:234 17:319 18:234
0 5. Oščadnica 18:271 17:934 18:271
0 6. Kolárovice centrum 19:961 16:519 19:961
0 7. Dolný Hričov 21:866 16:828 21:866
0 8. Predmier 26:369 27:139 27:139
0 9. Hliník nad Váhom A 28:285 18:624 28:285
0 10. Konská 17:792 28:570 28:570
0 11. Bytča 38:070 38:828 38:828
0 12. Makov N N N