× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Krivany - 2. kolo OHL SB

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Lúčka 14:19 14:33 15:1 14:42 14:33
0 2 Sveržov 15:11 14:8 14:67 15:08 15:08
0 3 Žakovce 15:19 15:09 16:27 15:00 15:19
0 4. Šindliar 16:08 14:92 15:09 15:46 15:46
0 5. Uzovské Pekľany 14:71 16:14 N N 16:14
0 6. Krivany 16:66 15:62 15:69 18:47 16:66
0 7. Plavnica 17:16 16:23 N N 17:16
0 8. Chmiňany 16:43 17:19 17:00 17:55 17:19
0 9. Ďačov 14:66 17:20 N N 17:20
0 10. Uzovské Pekľany B 23:14 23:00 17:40 17:00 17:40
0 11. Gregorovce 18:11 17:96 N N 18:11
0 12. Hubošovce 18:22 17:59 18:22 17:67 18:22
0 13. Lažany N N 19:44 19:84 19:84
0 14. Šarišské Sokolovce 20:19 19:50 21:84 27:69 20:19
0 15. Hermanovce N N 14:08 33:99 33:99
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Lúčka 18:07 18:24 17:28 17:87 17:87
0 2 Brezovica 22:96 24:82 18:51 18:81 18:81
0 3 Hubošovce 27:22 26:35 19:55 18:92 19:55
0 4. Šindliar 19:52 19:84 20:54 19:82 19:84
0 5. Chmiňany 20:24 19:76 20:17 36:31 20:24
0 6. Gregorovce N N 21:19 20:66 21:19
0 7. Chminianska Nová Ves 23:16 23:36 26:00 26:17 23:36