× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Čižatice - 6. kolo KEHL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vtáčkovce 14:58 14:70 N N 14:70
0 2 Kecerovce 14:86 15:09 14:76 14:62 14:76
0 3 Ploské A 17:59 17:41 18:02 17:77 17:59
0 4. Chrastné 24:47 17:12 18:54 17:02 18:54
0 5. Kecerovce B 19:82 18:85 19:01 18:73 19:01
0 6. Čižatice N N 19:79 18:90 19:79
0 7. Kráľovce 36:07 21:73 22:34 22:37 22:37
0 8. Beniakovce B 22:56 21:75 N N 22:56
0 9. Herľany 20:16 22:63 N N 22:63
0 10. Ploské B 23:76 24:35 N N 24:35
0 11. Beniakovce N N 24:95 24:48 24:95
0 12. Vtáčkovce B 25:60 25:05 N N 25:60
0 13. Čečejovce 34:76 35:05 N N 35:05
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vtáčkovce 19:60 20:22 17:94 18:71 18:71
0 2 Čečejovce 18:85 20:59 18:88 21:37 20:59
0 3 Kecerovce 21:35 20:83 21:02 20:64 21:02
0 4. Chrastné 22:08 22:09 21:88 24:43 22:09
0 5. Čižatice 27:87 25:76 N N 27:87