× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Nemcovce - 4. kolo VHSL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Becherov 14:70 15:06 14:69 13:96 14:69
0 2 Terňa 14:74 14:65 15:17 15:27 14:74
0 3 Spišský Štvrtok 14:80 14:43 14:75 14:54 14:75
0 4. Ľubovec 14:77 14:46 19:38 18:89 14:77
0 5. Vyšná Vôľa 14:77 14:69 14:74 15:43 14:77
0 6. Pušovce N N 14:60 14:85 14:85
0 7. Hrabovec 15:06 16:43 14:83 15:00 15:00
0 8. Sveržov 14:67 15:09 19:67 14:83 15:09
0 9. Fire RacingSport 15:13 15:33 15:41 14:74 15:41
0 10. Rokytov N N 15:59 15:10 15:59
0 11. Raslavice 16:03 15:73 15:43 15:80 15:80
0 12. Reľov 15:92 15:68 N N 15:92
0 13. Nemcovce 15:93 17:66 15:70 15:92 15:92
0 14. Komárov 33:52 31:70 15:97 16:05 16:05
0 15. Hubošovce N N 15:43 16:05 16:05
0 16. Gaboltov 16:26 16:06 N N 16:26
0 17. Bzenov 17:03 16:95 18:49 18:96 17:03
0 18. Hankovce 16:36 17:07 N N 17:07
0 19. Kecerovce 17:21 17:52 N N 17:52
0 20. Bystré 17:98 17:81 17:44 17:53 17:53
0 21. Šarišské Michaľany 20:39 21:31 17:30 18:04 18:04
0 22. Vyšná Šebastová 19:45 20:01 N N 20:01
0 23. Dukovce 29:61 19:20 20:33 19:98 20:33
0 24. Bystré B 19:97 22:20 N N 22:20
0 25. Lipníky N N 24:25 24:32 24:32
0 26. Demjata 24:64 25:57 25:23 25:25 25:25
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Spišský Štvrtok 16:69 16:35 18:65 17:45 16:69
0 2 Terňa 17:51 16:70 N N 17:51
0 3 Hankovce 17:86 17:29 N N 17:86
0 4. Šarišské Michaľany N N 19:70 19:49 19:70
0 5. Hrabovec 21:06 18:07 18:46 19:76 19:76
0 6. Gaboltov 19:33 20:46 20:17 20:37 20:37
0 7. Raslavice 21:79 25:76 20:11 21:20 21:20
0 8. Nemcovce 24:75 26:48 N N 26:48
0 9. Bzenov N N N N N