× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Košické Oľšany - 2. kolo VHSL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vyšná Vôľa 14:42 14:26 13:90 14:04 14:04
0 2 Vtáčkovce 13:86 14:06 N N 14:06
0 3 Becherov 14:51 14:16 14:47 13:76 14:47
0 4. Spišský Štvrtok 14:54 14:27 N N 14:54
0 5. Fire RacingSport 15:62 15:27 14:80 14:40 14:80
0 6. Kecerovce 17:25 14:29 14:42 14:82 14:82
0 7. Hrabovec 15:14 14:86 14:49 14:89 14:89
0 8. Terňa 14:90 14:81 N N 14:90
0 9. Lúčka 15:16 13:67 14:99 14:52 14:99
0 10. Ľubovec 14:90 15:52 14:80 15:15 15:15
0 11. Ekospol 15:30 14:31 16:91 14:01 15:30
0 12. Raslavice 15:35 14:59 30:56 30:18 15:35
0 13. Gaboltov 15:54 16:62 15:53 15:62 15:62
0 14. Hankovce 15:62 14:88 16:48 15:05 15:62
0 15. Reľov 14:86 15:67 N N 15:67
0 16. Komárov 18:85 17:94 15:88 15:55 15:88
0 17. Bzenov 15:91 15:32 N N 15:91
0 18. Sveržov 16:15 16:01 15:04 16:51 16:51
0 19. Šarišské Michaľany 16:16 16:67 N N 16:67
0 20. Nemcovce 16:26 16:71 15:97 17:85 16:71
0 21. Rokytov N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Terňa 17:07 16:48 19:86 19:29 17:07
0 2 Hankovce 18:11 18:09 17:79 17:60 17:79
0 3 Hrabovec 18:56 18:09 17:79 17:60 17:79
0 4. Raslavice 18:68 19:53 18:50 19:59 19:59
0 5. Gaboltov 20:66 20:38 21:18 20:37 20:66
0 6. Bzenov 28:39 29:76 22:83 21:75 22:83
0 7. Terňa dorast 23:15 22:15 N N 23:15
0 8. Spišský Štvrtok N N N N N
0 9. Šarišské Michaľany N N N N N