× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Jasenie - 5. kolo HHL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Gašparovo N N 15:16 15:79 15:16
0 2 Valaská 15:25 15:33 15:88 20:92 20:92
0 3 Chyžné B 22:73 22:03 21:28 22:07 22:73
0 4. Chyžné A 22:96 22:86 19:55 18:33 22:96
0 5. Rakovské Bystré 19:04 15:66 29:61 29:67 29:67
0 6. Jasenie 34:00 35:69 19:8 19:91 35:69
0 7. OZ HASIČ Polomka 14:45 15:31 99:99 99:99 99:99
0 8. Rákoš 36:33 19:79 99:99 99:99 99:99
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Janík Fire Team 16:55 17:47 18:36 19:06 19:06
0 2 Hriňová 16:59 17:54 16:53 19:13 19:13
0 3 OZ HASIČ Polomka 18:80 20:13 19:01 19:91 20:13
0 4. Chyžné 33:48 33:40 20:62 21:34 33:48
0 5. Hasiči ROLTA 20:57 21:03 33:79 39:08 39:08