× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Spišská Belá - 10. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 13:88 13:51 13:31 13:49 13:49
0 2 Spišský Štvrtok 13:91 13:67 14:3 14:24 13:91
0 3 Štôla 14:27 14:85 13:75 14:21 14:21
0 4. Bystrá N N 14:3 14:04 14:3
0 5. Revúčka 14:07 14:62 14:15 14:34 14:34
0 6. Žakovce 14:79 15:69 14:75 14:26 14:75
0 7. Ekospol 14:19 15:12 99:99 99:99 15:12
0 8. Spišská Belá 15:14 15:29 16:76 16:27 15:29
0 9. Hronec 15:03 15:45 99:99 99:99 15:45
0 10. Spišská Stará Ves 15:33 15:66 17:71 14:44 15:66
0 11. Hronsek 15:91 15:97 99:99 99:99 15:97
0 12. Plavnica 18:44 18:90 16 15:44 16
0 13. Stratená 16:12 15:36 99:99 99:99 16:12
0 14. Drábsko 15:40 16:64 99:99 99:99 16:64
0 15. Huncovce N N 17:25 15:09 17:25
0 16. Veľká Lúka 17:71 15:72 17:52 14:74 17:52
0 17. Ľubica 19:06 20:33 18:41 18:07 18:41
0 18. Liptovská Kokava 18:54 19:29 99:99 99:99 19:29
0 19. Krížová Ves N N 99:99 99:99 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Spišský Štvrtok 16:72 16:29 16:89 16:93 16:72
0 2 Bijacovce 17:03 20:34 16:83 17:14 17:14
0 3 Spišská Sobota 17:07 18:72 17:18 17:06 17:18
0 4. Ľubica 19:28 18:38 21:32 23:42 19:28
0 5. Liptovská Kokava 16:95 19:32 99:99 99:99 19:32
0 6. Ihľany N N 20:09 20:42 20:42
0 7. Spišská Stará Ves N N 23:28 24:42 24:42