× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Hronsek - 8. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 14:09 13:99 99:99 99:99 14:09
0 2 Štôla 14:36 13:71 14:58 13:82 14:36
0 3 Revúčka 14:42 14:19 99:99 99:99 14:42
0 4. Žakovce 14:20 14:83 14:84 14:31 14:83
0 5. Bystrá N N 14:85 14:25 14:85
0 6. Hronsek 16:44 15:86 14:87 14:93 14:93
0 7. Spišská Stará Ves 15:98 15:63 14:94 14:45 14:94
0 8. Drábsko 15:89 14:25 14:5 15:1 15:1
0 9. Spišská Belá N N 14:31 15:17 15:17
0 10. Ekospol N N 14:29 15:53 15:53
0 11. Kremnica 19:91 21:40 15:82 15:83 15:83
0 12. Hronec 15:87 15:13 99:99 99:99 15:87
0 13. Liptovská Kokava 16:36 16:28 15:2 16:17 16:17
0 14. Veľká Lúka 16:36 15:58 99:99 99:99 16:36
0 15. Ľubietová N N 18:32 17:67 18:32
0 16. Šalková 16:90 19:04 19:21 17:49 19:04
0 17. Šalková B 22:23 20:88 39:19 39:12 22:23
0 18. Stratená N N 99:99 99:99 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce N N 17:45 16:08 17:45
0 2 Liptovská Kokava 18:19 17:40 18:91 16:71 18:19
0 3 Teplý Vrch 19:94 19:71 20:21 20:54 19:94
0 4. Badín 29:94 24:39 19:97 19:17 19:97
0 5. Sielnica Hašlerky 20:88 20:42 18:7 21:02 20:88