× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Spišská Stará Ves - 6. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 14:34 13:90 14:83 14:74 14:34
0 2 Spišská Stará Ves 14:63 14:54 17 18:26 14:63
0 3 Ekospol 14:69 14:89 14:81 14:77 14:81
0 4. Bystrá 15:44 14:87 14:94 14:61 14:94
0 5. Hronsek 14:92 15:15 15:53 14:66 15:15
0 6. Drábsko N N 15:22 15:73 15:73
0 7. Veľká Lúka 15:26 15:89 99:99 99:99 15:89
0 8. Reľov 15:99 15:46 99:99 99:99 15:99
0 9. Hronec 16:41 16:47 16:1 15:61 16:1
0 10. Žakovce 13:73 16:27 99:99 99:99 16:27
0 11. Štôla 16:38 14:03 13:66 18:13 16:38
0 12. Liptovská Kokava 16:92 15:73 99:99 99:99 16:92
0 13. Stratená 17:00 14:61 99:99 99:99 17:00
0 14. Spišská Belá N N 99:99 99:99 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Liptovská Kokava 19:03 18:79 17:66 18:15 18:15
0 2 Iľany N N 19:83 19:63 19:83
0 3 MHZ Spišská Stará Ves 22:73 25:84 31:93 44:41 25:84
0 4. Bijacovce N N 99:99 99:99 N