× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Hronec - 2. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 13:87 14:02 14:57 14:49 14:02
0 2 Spišský Štvrtok 14:35 14:32 99:99 99:99 14:35
0 3 Bystrá 14:13 14:57 15:75 14:78 14:57
0 4. Revúčka 14:95 14:22 99:99 99:99 14:95
0 5. Hronec 15:33 15:12 14:87 16:29 15:33
0 6. Ekospol 15:49 15:19 16:78 16:95 15:49
0 7. Štôla 15:02 15:54 13:92 15:93 15:54
0 8. Spišská Stará Ves 15:46 15:54 16:6 16:52 15:54
0 9. Hronsek 16:23 15:88 99:99 99:99 16:23
0 10. Spišská Belá N N 16:00 16:57 16:57
0 11. Žakovce 14:68 15:56 14:41 16:61 16:61
0 12. Stratená 14:93 16:70 99:99 99:99 16:70
0 13. Drábsko 18:18 17:25 17:07 16:53 17:07
0 14. Gašparovo 16:37 16:37 17:19 16:67 17:19
0 15. Liptovská Kokava N N 19:5 18:52 19:5
0 16. Medveďovo 25:04 24:44 99:99 99:99 25:04
0 17. Veľká Lúka N N 26:5 17:2 26:5
0 18. Valaská N N N N N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Spišská Sobota 17:74 17:61 18:27 20 17:74
0 2 Bijacovce 18:45 17:40 99:99 99:99 18:45
0 3 Ihľany N N 22:87 19:98 22:87
0 4. Spišský Štvrtok 23:23 17:56 19:2 18:12 23:23
0 5. Liptovská Kokava N N 99:99 99:99 N