× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Bystrá - 1. kolo RHLS

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce N N 14:09 14:3 14:3
0 2 Žakovce 16:01 15:54 14:78 14:7 14:78
0 3 Štôla 15:07 14:04 14:71 14:91 14:91
0 4. Ekospol 15:04 14:87 15:49 14:99 15:04
0 5. Hronec 14:56 15:28 16:86 14:52 15:28
0 6. Drábsko 15:79 15:75 99:99 99:99 15:79
0 7. Valaská 16:20 15:51 16:17 16:42 16:20
0 8. Spišská Stará Ves 16:44 16:64 15:14 16:46 16:46
0 9. Stratená 23:94 23:81 16:49 15:66 16:49
0 10. Bystrá N N 16:57 14:52 16:57
0 11. Liptovská Kokava 16:59 16:46 17:93 16:61 16:59
0 12. Hronsek N N 17:04 15:47 17:04
0 13. Spišská Belá 14:71 17:20 99:99 99:99 17:20
0 14. Revúčka 15:56 17:37 18:44 18:22 17:37
0 15. Gašparovo 20:77 17:05 20:12 19:8 20:12
0 16. Veľká Lúka N N 99:99 99:99 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Bijacovce 21:55 21:70 19:84 19:92 19:92
0 2 Liptovská Kokava 21:06 21:01 32:57 32:26 21:06
0 3 Ihľany N N 99:99 99:99 N
0 4. Vlkanová N N 99:99 99:99 N