× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Drgoňova Dolina - 5. kolo IKHL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vrzavka 14:04 14:34 15 15:4 15:40
0 2 Babulicov Vrch B 16:95 16:23 15:7 16:38 16:95
0 3 Drgoňova Dolina 18:71 14:58 15:55 18:08 18:71
0 4. Paprad 23:33 16:30 15:56 15:62 23:33
0 5. Podbranč Horná Dolina 25:07 25:95 23:83 27:27 27:27
0 6. Sládkovičovo 16:11 16:05 13:94 27:71 27:71
0 7. Vrbové 14:74 14:71 99:99 99:99 99:99
0 8. Kúty 15:87 15:75 99:99 99:99 99:99
0 9. Cetuna 16:14 15:09 99:99 99:99 99:99
0 10. Firesport Family Senica 16:17 14:94 99:99 99:99 99:99
0 11. Krakovany N N 14:68 14:27 N
0 12. Topolecká N N 14:39 15 N
0 13. Babulicov Vrch A N N 14:28 16:83 N
0 14. Prašník N N 15:03 25:39 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Vrbové 20:07 18:94 19:35 20:74 20:74
0 2 Hrašné 17:68 18:91 17:17 20:95 20:95
0 3 Drgoňova Dolina 17:74 17:16 27:55 20:76 27:55
0 4. Firesport Family Senica 21:29 20:20 21:53 28:11 28:11
0 5. Babulicov Vrch 39:48 17:39 42:56 43:9 43:90
0 6. Podbranč Horná Dolina 16:16 17:71 18:31 99:99 99:99
0 7. Sládkovičovo 17:92 16:74 99:99 99:99 99:99
0 8. Prašník N N 16:77 30:81 N