× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Topolecká - 4. kolo IKHL

Muži
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Podbranč Horná Dolina 13:90 14:06 14:04 14:48 14:48
0 2 Babulicov Vrch 14:07 14:51 13:98 14:3 14:51
0 3 Vrbové 14:59 14:85 14:74 14:87 14:87
0 4. Prašník 15:04 15:25 14:78 14:91 15:25
0 5. Topolecká 15:48 15:07 14:76 14:41 15:48
0 6. Vrzavka 14:10 14:41 16:36 15:79 16:36
0 7. Bošáca 14:70 14:27 17:96 18:08 18:08
0 8. Babulicov Vrch B 16:93 19:02 18:41 17:66 19:02
0 9. Firesport Family Senica 15:12 14:76 23:87 23:54 23:87
0 10. Paprad 24:42 23:26 16:04 18:84 24:42
0 11. Cetuna 14:98 15:39 28:52 17:34 28:52
0 12. Rudník 14:38 14:48 99:99 99:99 99:99
0 13. Sládkovičovo N N 14:27 14:19 N
0 14. Krakovany N N 15 14:32 N
Ženy
# Družstvo LP 1. PP 1. LP 2. PP 2. Výsledný
0 1 Hrašné 17:55 18:51 17:41 17:05 18:51
0 2 Sládkovičovo 19:18 16:52 17:97 16:44 19:18
0 3 Firesport Family Senica 18:36 18:30 19:39 19:48 19:48
0 4. Drgoňova Dolina 17:17 16:87 16:97 19:71 19:71
0 5. Vrbové 18:06 22:74 17:72 18:55 22:74
0 6. Podbranč Horná Dolina 17:34 17:57 27:13 26:63 27:13
0 7. Babulicov Vrch 18:71 18:83 99:99 99:99 99:99
0 8. Prašník N N 17:09 17:06 N