Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Hasiči.top ("nám", "my", alebo "naše") prevádzkujúci webstránku hasici.top (ďalej "Služba").

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a o možnostiach, ktoré ste k týmto údajom priradili.

Zber a použitie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych druhov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby.

 

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu (ďalej len „osobné údaje“). Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k službe pristupuje a ako sa používa (ďalej len „údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. Adresa IP), typ prehľadávača, verzia prehľadávača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovacie údaje a súbory cookie

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do prehliadača z webových stránok a ukladajú sa do vášho zariadenia. Ako sledovacie technológie sa tiež používajú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby.

Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookie neakceptujete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady cookies, ktoré používame:

Použitie údajov

Hasiči.top využíva zhromaždené údaje na rôzne účely:

Poskytovať a udržiavať službu

Upozorniť vás na zmeny našej služby

Umožniť vám zúčastniť sa na interaktívnych funkciách našej Služby, keď sa tak rozhodnete

Poskytovať starostlivosť a podporu zákazníkom

Poskytnúť analýzu alebo cenné informácie, aby sme mohli službu vylepšiť

Monitorovať využívanie Služby

Zistiť technické problémy, predchádzať im a riešiť ich

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenášané do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa môžu zákony o ochrane údajov líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prevádzame na Slovensko a tam ich spracúvame.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasledujete predloženie týchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Hasiči.top podnikne všetky kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti. vašich osobných údajov a iných osobných údajov.

Zverejňovanie údajov

Zákonné požiadavky

Hasiči.top môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že také kroky sú potrebné na:

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať spoločnosti tretích osôb a jednotlivcov, aby sme uľahčili poskytovanie našich služieb („poskytovatelia služieb“), poskytovali služby v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami alebo pomáhali nám analyzovať spôsob využívania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana osobných údajov pre deti

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov („Deti“).

Nebudeme vedome zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme od detí zhromaždili osobné údaje bez overenia rodičovského súhlasu, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a / alebo výrazným oznámením o našej službe a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

E-mailom: admin@hasici.top

Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke: hasici.top/contact

možnosti

Zobraziť všetky súťaže Zobraziť úvodnú stránku

@hasici.TOP na instagrame !

partneri

Sophistic pro finance Velkopopovický kozel Hasičský rok so Šarišom Fireport