× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Regionálna hasičská liga Spiš - RHLS

Muži
Družstvo Spolu Bystr... Hrone... Spišs... Drábs... Revúč... Spišs... Ihľan... Hrons... Bijac... Spišs...
Bijacovce 175 20 20 20 17 17 20 1 20 20 20
Štôla 153 15 11 17 20 15 7 17 17 17 17
Žakovce 134 17 7 15 12 20 8 15 13 15 12
Bystrá 119 7 17 13 6 6 13 20 12 10 15
Ekospol 96 13 12 4 15 9 15 1 7 9 11
Spišská Stará Ves 95 9 10 8 13 12 17 1 10 7 8
Hronec 81 12 13 7 8 11 9 1 6 5 9
Revúčka 80 3 15 12 1 7 0 1 15 13 13
Spišská Belá 78 4 8 11 11 1 1 13 8 11 10
Hronsek 78 5 9 5 3 8 12 12 11 6 7
Drábsko 75 11 5 6 5 0 11 11 9 12 5
Stratená 63 8 6 10 0 13 5 10 1 4 6
Liptovská Kokava 51 6 3 9 4 5 6 9 5 1 3
Veľká Lúka 50 1 2 1 10 10 10 0 4 8 4
Valaská 20 10 1 0 9 0 0 0 0 0 0
Gašparovo 13 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0
Ženy
Družstvo Spolu Bystr... Hrone... Spišs... Drábs... Revúč... Spišs... Ihľan... Hrons... Bijac... Spišs...
Bijacovce 91 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10
Liptovská Kokava 57 8 1 6 1 6 10 1 8 8 8
Ihľany 45 1 8 8 0 8 0 8 0 6 6
Vlkanová 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0