× Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top

Košická Hasičská Liga - KEHL

Muži
Družstvo Spolu Kecer... Chras... Rozha... Plosk... Brest... Čižat... Vtáčk... Čečej...
Vtáčkovce 157 20 20 17 20 20 20 20 20
Kecerovce 135 17 15 20 17 17 17 15 17
Beniakovce 107 15 17 15 15 15 5 10 15
Ploské A 89 11 9 10 13 8 15 13 10
Chrastné 82 8 13 11 8 13 13 5 11
Ploské B 71 6 11 9 11 10 6 11 7
Beniakovce B 61 13 5 7 10 9 8 8 1
Vtáčkovce B 56 10 3 1 1 7 4 17 13
Herľany 52 9 10 1 9 0 7 7 9
Čižatice 50 7 8 13 1 1 10 9 1
Kráľovce 37 5 4 8 1 0 9 4 6
Čečejovce 35 1 6 0 0 11 3 6 8
Kecerovce B 18 0 7 0 0 0 11 0 0
Ženy
Družstvo Spolu Kecer... Chras... Rozha... Plosk... Brest... Čižat... Vtáčk... Čečej...
Čižatice 135 20 17 20 20 17 11 15 15
Kecerovce 128 13 20 13 17 13 15 20 17
Vtáčkovce 121 17 15 11 15 15 20 17 11
Čečejovce 114 1 13 17 13 20 17 13 20
Chrastné 90 15 11 15 11 11 13 1 13