Náhľad súťaže

Východoslovenská súťaž dorastu

Hranovnica

Typ: Denná súťaž

Dátum a čas: 21.09.2019 13:00

Upresnenie miesta: GPS: 48.9843099, 20.3146122

Kraj: Prešovský kraj

Popis:

Východoslovenská súťaž - udalosť na FB

 

Prihlásiť sa môžte na tel. č. 0917680628, mail: jurackova.kaja@gmail.com

ŠTARTOVNÉ: 8€
STRAVNÉ: 2€/1 porcia (nahlásiť v prípade záujmu počet)

Prezenčnú listinu (prihlášku) je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaže. Taktiež odporúčame pri prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce.

PRAVIDLÁ: Súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR hasičského dorastu s platnosťou od 1.5.2008 s novelizáciou zo dňa 30.11.2013 v kategórií dorastenci a dorastenky (15 – 19 rokov – pričom dorastenec - dorastenka môže súťažiť aj po dovŕšení 19 rokov – t. j. najstarší je ročník 2000).

Súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (2 pokusy) na sklápacie terče s elektrickou časomierou. Motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V 7. ročníku sa povoľuje používanie športových hadíc B 65 a C 42.

HD si môžu na finálovú súťaž VHL dorastu zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ. Každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD.

Žrebovanie poradia bude vykonané pred začiatkom súťaže 21.9.2019.

HARMONOGRAM:
12,00 - zraz zúčastnených HD, prezentácia
12,30 - porada rozhodcov, porada veliteľov HD
12,45 - slávnostný nástup, otvorenie súťaže
13,00 - plnenie súťažnej disciplíny
16,00 - nástup, vyhodnotenie súťaže

plagát

Východoslovenská súťaž dorastu

možnosti

Všetky súťaže tento týždeň

@hasici.TOP na instagrame !

partneri

Sophistic pro finance Velkopopovický kozel Hasičský rok so Šarišom Fireport